Bedriftstilpassede kurs - Lean Six Sigma

Det å tilby intern opplæring og kompetanse om Lean gir både motivasjon og stort eierskap til å etablere kontinuerlig forbedring.

Bedriftstilpasset kurs med praktiske øvelser knyttet opp til konkrete problemstillinger og egne arbeidsoppgaver setter de ansatte i stand til å delta, lede og gjennomføre forbedringsprosjekter.

Vi bedrifts-tilpasser kursene slik at det gir praktisk erfaring med anvendelse av relevante Lean verktøy og metoder.

Etter kurset kan vi bistå med veiledning og hjelp til både prosjektgjennomføring og resultatsikring.


Lean Six Sigma GULT BELTE sertifisering:

Innføring i de grunnleggende prinsippene om bruk av Lean og PUKK-hjulet med fokus på hva som skaper verdi, fjerner
sløsing og skaper flyt for å etablere kontinuerlig forbedring.
Med hjelp av praktiske oppgaver fra egen bedrift, får kursdeltagerne øvelse i anvendelsen av prosjektverktøyet A3 og en
strukturert innføring i hvordan forbedringsprosjekter ledes og gjennomføres.
Kurset passer for alle ansatte i både operative og administrative stillinger.
Etter endt kurs kan du delta som prosjektdeltager, eller lede mindre forbedringsprosjekter og være en ressurs for videre
Lean implementering i organisasjonen.

Lean Six Sigma GRØNT BELTE sertifisering:
Kurset forutsetter kunnskap om Lean Six Sigma gult belte eller tilsvarende praktisk Lean erfaring.
Kurset gir en fordypning i prinsipper og metoder fra gult belte. Samt innføring i DMAIC metodikken for bruk i større og
komplekse forbedringsprosjekter.
Kurset passer for alle ledere og medarbeidere som skal ha utvidet ansvar i forbindelse med kontinuerlig forbedring og
prosjektgjennomføring.
Etter endt kurs kan du være prosjektleder eller være en Lean ressurs for å bistå ulike prosjekter med spisskompetanse om
metoder og verktøy for relativt komplekse prosjekter.

Vi sertifiserer etter globalt pensum IASSC.

Vil du vite mer? Kontakt oss via skjema eller post@leanlogistikk.no

Scroll to Top