Systemimplementering

Vår erfaring og kompetanse bidrar til varig forbedring

Riktig valg av logistikksystemer er i mange tilfeller avgjørende for en virksomhets fremtid. Et nytt system skal ikke kun dekke dagens behov, det skal også være skalerbart, fleksibelt og være rigget for de utfordringer og muligheter som måtte komme. Med riktig strategi for valg og implementasjon av nye systemer sikres en robust konkurransekraft i årene fremover.

For å lykkes med en systemimplementering, er det viktig å ha solid kunnskap om egne prosesser og potensialer før man definerer fremtidens systembehov. Ved å gjennomføre en Logistikkanalyse som en del av et forstudie, vil man identifisere flaskehalser og utfordringer, og deretter identifisere forbedringsområder som bør realiseres før man implementerer nye systemer. Den beste kravstillingen får man hvis man har en tydelig plan for optimalisering av dagens virksomhet med eksisterende rammebetingelser.

Når du skal velge leverandør, vil du oppleve at det finnes et stort mangfold av systemer som har ulik bransjebakgrunn og ulike strategiske løsninger. Våre konsulenter kjenner systemlandskapet og den tekniske siden godt, og vi vil bistå med fagkompetanse og leverandøruavhengig rådgivning. Det er viktig å sikre seg at leverandøren man velger, har en produktutvikling som samsvarer med dine strategiske mål slik at dette er riktig system også om 10 år. Gjennom en styrt innkjøpsprosess vil man også sikkerstille riktig prisbilde og prosjektkostnad samt en tydelig ettermarkedsplan som leverandøren skal levere på, og som tilfredsstiller dine krav til en proaktiv systempartner.