Vår historie

I 2017 startet vi Lean Logistikk fordi vi mente at det å kombinere Logistikk sitt fokus på flyt sammen med Lean sitt fokus på kontinuerlige forbedringer ville gi gode resultater for våre kunder.

Logoen er illustrert med en binders, en god oppfinnelse som skaper orden, rekkefølge og god struktur, som er forutsetningene for god flyt. I tillegg er binders et historisk symbol på samhold. De åpne feltene signaliserer at det er muligheter overalt.

Med vår logistikkbakgrunn hadde vi mange prosjekter med mål om å forbedre logistikkprosessene, og da kom vi raskt i berøring med mange andre prosesser som salg, produksjon, kjededrift, økonomi, personal, sortiment med mer. Vi har bygget sten på sten og allerede i 2021 var vi 8 partnere, omsatte for 18,7 mill. NOK og har skapt svært gode resultater for våre kunder.

Det er ofte enkelt å finne forbedringsmuligheter, men mer krevende å realisere dem. Helt fra starten har vi vært tydelige på at vi gjerne gjennomfører forbedringene, og slik skaper vi verdi for kundene. Med Lean tankesett og verktøykasse jobber vi metodisk i prosessene, og har lyktes bra med det.

Vi bistår også med å lede Systemimplementering som tar utgangspunkt i prosessene, noe som er en naturlig rekkefølge. Dermed har vi skrevet kravspesifikasjoner, anskaffet systemer og systemleverandører og ikke minst implementert systemer. Det er krevende, men hvis det gjøres metodisk og strukturert gir det svært gode resultater for kundene.

De fleste prosessforbedringer har også en positiv effekt på bærekraft, og vi ser nå tydelig at vi har kunder som prioriterer bærekraft foran kostnader og tid. Det er spennende, og føles veldig riktig.

I Lean Logistikk har vi kun erfarne ansatte som er vant til å jobbe operativt, men som også kan være nyttige i et styrerom. Vi vil gjerne bli en del av din historie.Ta kontakt med oss så kan vi se hva vi kan få til sammen.

Våre verdier

Entusiasme

Vi har et stort engasjement og en sterk tro på det vi gjør. Det skal være forfriskende å møte våre konsulenter. Vår entusiasme over å jobbe med forbedringer bidrar til at vi motiverer prosjektgrupper, slik at vi sammen oppnår mer enn hva man alene ville ha fått til. I kjølvannet av forbedringsarbeidet med oss, opplever vi at enkeltmennesker tar mer ansvar for sin egen arbeidsplass og gjør arbeidsdagen enklere. Dette bidrar til økt samarbeid på tvers av organisasjonen, økt lønnsomhet samt videre vekst og utvikling.

Samarbeid

Vi byr på oss selv og trives med å jobbe på alle nivåer i organisasjonen. Operative oppgaver i kombinasjon med gode diskusjoner i styrerommet passer oss perfekt. Vi skal derfor ha et tydelig og enkelt språk som alle forstår. For å lykkes med endringer er det viktig å jobbe godt sammen med ulike mennesker. Hos oss finner du konsulenter som har stor respekt for hverdagsheltene og det er gjennom dem vi skal skape gode resultater.

Mot

 Vi har sterk gjennomføringsevne og vi er tydelig på forventinger og krav. Hos oss finner du konsulenter som har en drivende kraft og som har det som skal til for å holde tempoet, samt fokus oppe i forbedringsarbeidet. Ærlighet, integritet og innovasjon er viktig for oss. Da må vi ha mot til å være tydelig på hva vi mener for å styrke konkurransekraften til våre kunder.

Vår modell

De aller fleste prosjektene våre handler om å finne og gjennomføre forbedringer, derfor baserer vi vår modell på:

  1. Vår egen fag- og ledererfaring gjør det enklere å stille de riktige spørsmålene, samt utfordre dagens praksis
  2. Lean tankesett og verktøy
  3. Fjerne sløsing og redusere variasjon

For oss handler Lean om sunn fornuft satt i et godt system. De 5 Lean prinsippene er rekkefølgen vi jobber etter.

Hvem er kundenog hva er verdi

Kartlegg prosessen og fjern sløsing

Skap flyt og etablerBeste Praksis

Optimalisere Push ogPull

Kontinuerlig forbedring

Ofte starter vi med prosesser som er ustabile og ikke standardiserte. Kundene våre oppnår en enorm effekt ved at vi stabiliserer, standardiserer, og forbedrer prosessen strukturert og metodisk. Dette gjør vi ved å involvere de som jobber i prosessen.

De fleste kunder har et ønske om å jobbe med kontinuerlig forbedring, og da gjennomfører vi bedriftsinterne kurs i leanSix Sigma på gult og grønt belte (link til bedriftsinterne kurs). Vi støtter kursdeltakerne etter kurset i forbedringsgrupper slik at vi sikrer gjennomføring

Partnere

Samtlige ansatte i Lean Logistikk har solid forretningsforståelse og en teamskapende entusiasme som gir motivasjon og engasjement hos dine ansatte.

Ofte starter vi med prosesser som er ustabile og ikke standardiserte. Kundene våre oppnår en enorm effekt ved at vi stabiliserer, standardiserer, og forbedrer prosessen strukturert og metodisk. Dette gjør vi ved å involvere de som jobber i prosessen.

Gaute Hørlyk

Partner

 

Henrik Hansen

Partner

Annette Nordhus

Partner

Bård Heggelund

Partner

Trond Bjølseth

Partner

Silje Holsæter

Partner

Arve Gøperød

Samarbeidspartner

Andreas Bjørnhaug

Partner

Gjermund Lien

Partner

Gaute Hørlyk

GAUTE HØRLYK har en faglig sterk logistikk kompetanse fra både industri og handel som logistikkdirektør i Optimera og Icopal. Gaute kan vise til solide resultater fra de mange forbedringsprosjektene han har vært ansvarlig for. Har god innsikt og erfaring fra planlegging av og logistikk på byggeplass. Kontinuerlig forbedring vært i fokus de siste åtte årene. Har vunnet NM i logistikk to ganger. SVART BELTE Lean Six Sigma.

Gaute Hørlyk

M +47 918 26 529

gaute@leanlogistikk.no

Her finner du Gaute Hørlyk på linkedin  

Henrik Hansen

Henrik Hansen har operativ erfaring som logistikksjef hos Weber Byggevarer. Faglig sterk logistikkompetanse fra drift, transport og produksjons-planlegging. Solid analytisk kompetanse som bidrar til raskt å kunne identifisere kjernen i forbedringsprosjektene. Har god erfaring fra vurdering og reforhandling av logistikkavtaler. Kan vise til etablering av effektive logistikkløsninger med god merverdi. SVART BELTE i Lean Six Sigma.

Henrik Hansen

M +47 995 54 732

henrik@leanlogistikk.no

Her finner du Henrik Hansen på linkedin  

Annette Nordhus

ANNETTE NORDHUS har lang og bred logistikk kompetanse innen byggeplasslogistikk, distribusjon og tredjepartslogistikk. Som operativ leder, logistikk spesialist og prosjektleder har hun jobbet med å utvikle de beste innovative logistikkløsningene inn mot en rekke ulike prosjekter. I Solar Norge har hun jobbet spesielt tett opp mot byggeplasslogistikk, der miljø og bærekraft har hatt en sentral rolle i de store prosjektene. Har solid erfaring med anbudsforespørsler, samt pris- og kontraktsforhandlinger i ulike bransjer.

Annette Nordhus

M +47 911 20 987

annette@leanlogistikk.no

Her finner du Annette Nordhus på linkedin  

Bård Heggelund

BÅRD HEGGELUND har mer enn ti års erfaring som prosjektleder ved implementering av ulike prosjekter innenfor Økonomi, IKT, ERP og logistikk. Erfaringen som Økonomisjef og Financial Controller bidrar til en sterk analytisk og økonomisk forståelse. Har erfaring fra analyse og gjennomføring av forbedringsprosjekter i hele verdikjeden både innenfor industri - og Retail. Sterk analytisk og økonomisk forståelse. Sertifisering i Prince2 Practitioner. SVART BELTE Lean Six Sigma.

Bård Heggelund

M +47 415 02 012

bard@leanlogistikk.no

Her finner du Bård Heggelund på linkedin  

Trond Bjølseth

TROND BJØLSETH har solid operativ erfaring innenfor drift og logistikk fra både industrivirksomheter og byggevarehandel (Byggmakker/Carlsen Fritzøe). Trond har i mange år også vært IT ansvarlig, og jobbet med ulike forbedringsprosjekter innenfor både IT og logistikk. Har en sterk økonomisk og analytisk forståelse. Sterk analytisk og teknisk forståelse. Prosessoptimalisering og systemforbedringer. GULT BELTE Lean Six Sigma.

Trond Bjølseth

M +47 913 40 570

trond@leanlogistikk.no

Her finner du Trond Bjølseth på linkedin  

Silje Holsæter

Silje Holsæter er utdannet logistikkingeniør, har 16 års logistikk erfaring fra ulike bransjer og besitter meget god system- og IT forståelse. Som Logistics Manager hos Viking Outdoor Footwear var hun ansvarlig for drift av vareflyten world wide. Hun jobbet også med løpende interne og tverrfaglige prosessforbedringer, flytting av hovedlager inkludert LEAN gjennomgang av tidligere logistikkløsning. Åpen og involverende lederstil. Meget effektiv og strukturert. Har vunnet NM i logistikk to ganger. GULT BELTE Lean Six Sigma

Silje Holsæter

M +47 994 20 906

silje@leanlogistikk.no

Her finner du Silje Holsæter på linkedin  

Arve Gøperød

ARVE GØPERØD har en solid logistikkerfaring fra byggevarer - Optimera, drikkevarer- Ringnes, dagligvarer – Marked Gruppen og elektrobransjen. Optimalisering av vareflyt innenfor distribusjon og transport er en unik kjernekompetanse hos Arve. Kan vise til gode resultater av forbedringer i hele verdikjeden, både som operativ leder og konsulent. En snuoperasjon hos en av våre kunder er igangsatt for å få resultat minus 30 mill i 2019 til å bli 0 i 2020. Solid logistikkerfaring. Netthandel kompetanse fra de siste 3 år GRØNT BELTE Lean Six Sigma.

Arve Gøperød

M +47 982 45 201

arve@leanlogistikk.no

Her finner du Arve Gøperød på linkedin  

Andreas Bjørnhaug

Andreas Bjørnhaug har mer enn 25 års erfaring innen logistikk samt strategiske og komplekse prosjekter. Solid internasjonal ledererfaring i flere ulike logistikkvirksomheter, og har en spesiell styrke mot strategisk bruk av logistikksystemer for optimalisering av prosesser og lønnsomhet.

Andreas Bjørnhaug

M +47 975 98 518

andreas@leanlogistikk.no

Her finner du Andreas Bjørnhaug på linkedin  

Gjermund Lien

Gjermund Lien har lang erfaring fra ledende logistikkstillinger i Dermanor, Mestergruppen og Mester Grønn. Han har også mer enn 10 års erfaring som konsulent. Dette kombinert med lang erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter gjør Gjermund til en ettertraktet ressurs. Spesialkompetanse innen Logistikk, byggeplasslogistikk og kontinuerlig forbedring.

Gjermund Lien

M +47 926 33 504

gjermund@leanlogistikk.no

Her finner du Gjermund Lien på linkedin  

Scroll to Top