Om oss

Summen av alle de små, riktige avgjørelsene som tas i løpet av en dag, uke etter uke, måned etter måned bringer oss fremover. Det er den gode hverdagsledelsen som teller.
Lean Logistikk er et konsulentselskap som består av mennesker med solid ledererfaring. Hos oss jobber en rekke konsulenter som har betydelig erfaring fra forbedringsarbeidet fra både privat og offentlig sektor.

Hos oss finner du;

Entusiasme

Vi har et stort engasjement og en sterk tro på det vi gjør. Det skal være forfriskende å møte våre konsulenter. Vår entusiasme over å jobbe med forbedringer bidrar til at vi får andre med oss, og blir et lag der vi sammen oppnår mer enn hva man alene ville ha fått til. I kjølevannet av en prosess med oss, opplever vi at enkeltmennesker tar mer ansvar for sin egen arbeidsplass og gjør arbeidsdagen enklere. Dette bidrar til økt samarbeid på tvers av organisasjonen, noe som igjen bidrar til å oppnå økt lønnsomhet, videre vekst og utvikling.

Samarbeid

Vi byr på oss selv og trives med å jobbe på alle nivå i organisasjonen. Operative oppgaver i kombinasjon med gode diskusjoner i styrerommet passer oss perfekt. Vi skal derfor ha et tydelig og enkelt språk som alle forstår. For å lykkes med endringer er det viktig å jobbe godt sammen med ulike mennesker. Hos oss finner du konsulenter som har stor respekt for hverdagsheltene og det er gjennom dem vi skal skape gode resultater.

Mot

Vi har en sterk gjennomføringsevne og vi er tydelig på forventinger og krav. Hos oss finner du konsulenter som har en drivende kraft og som har det som skal til for å holde tempoet, samt fokus oppe i forbedringsarbeidet. Ærlighet og integritet er viktig for oss. Da må vi ha mot til å være tydelig på hva vi mener. Vi har mot til å kjøre innovative prosesser for å styrke konkurransekraften til våre kunder.

DETTE GJØR VI:

Vi analyserer

Vi forbedrer

Vi skaper innovasjon

Vi skaper handlingskraft

Vi øker effektiviteten

Vi sikrer målbare resultater

 

 

 

MØT TEAMET

Vi hjelper deg med å skape konkurransefordeler og gevinster for kunder, ansatte og eiere. Operative oppgaver i kombinasjon med gode diskusjoner i styrerommet passer oss perfekt.

May Rita Heggelund

Partner

LES MER >>

Henrik Hansen

Partner

LES MER >>

Gaute Hørlyk

Partner

LES MER >>

Bård Heggelund

Partner

LES MER >>

Arve Gøperød

Partner

LES MER >>

Trond Bjølseth

Partner

LES MER >>

May Rita Heggelund

May Rita Heggelund har en unik kombinasjon av toppleder og konsulenterfaring med sterke forretningsmessige resultater innenfor handel- og industrisegmentet hos – Byggmax – Byggmakker Herføll og Savo. Spesialkompetanse innen endringsledelse, innkjøp, forhandling og salg.

Grøntbelte i Lean Six Sigma.

May Rita Heggelund

M +47 952 40 669

mrh@leanlogistikk.no

Henrik Hansen

Henrik Hansen har operativ erfaring som logistikksjef fra byggebransjen – Weber Byggevarer. Faglig sterk logistikkkompetanse fra drift, transport og produksjonsplanlegging. Solid analytisk kompetanse som bidrar til raskt å kunne identifisere kjernen i forbedringsprosjektene. Kan vise til etablering av effektive logistikkløsninger med god merverdi.

Svart belte i Lean Six Sigma.

Gaute Hørlyk

Gaute Hørlyk har en faglig sterkt logistikk kompetanse fra både industri- og handel som logistikkdirektør i Optimera og Icopal. Kontinuerlig forbedring vært i fokus de siste syv årene og Gaute kan vise til solide resultater fra de mange forbedringsprosjektene han har vært ansvarlig for. Har vunnet NM i logistikk to ganger.

Svart belte Lean Six Sigma.

Bård Heggelund

Bård Heggelund har mer enn ti års erfaring som prosjektleder ved implementering av ulike forbedringsprosjekter innenfor Økonomi, IKT, ERP og logistikk. Erfaringen som Financial Controller og Økonomisjef bidrar til en sterk analytisk og økonomisk forståelse. Sertifisering i Prince2 Practitioner.

Svart belte i Lean Six Sigma.

Arve Gøperød

Arve Gøperød har en solid logistikkerfaring fra byggevarer - Optimera, drikkevarer- Ringnes,  dagligvarer – Marked Gruppen og elektro bransjen. Optimalisering av vareflyt innenfor distribusjon og transport er en unik kjernekompetanse hos Arve. Kan vise til gode resultater av forbedringer i hele verdikjeden både som operativ leder og konsulent. Netthandel kompetanse fra de siste 3 år.

Grønt belte i Lean Six Sigma.

Trond Bjølseth

Trond Bjølseth har solid operativ erfaring innenfor drift og logistikk fra både industrivirksomheter og byggevarehandel (Byggmakker/Carlsen Fritzøe). Trond har i mange år også vært IT ansvarlig, og jobbet med ulike forbedringsprosjekter innenfor både IT og logistikk. Har en sterk økonomisk og analytisk forståelse.