Innovasjon • Forbedring • Kompetanse

MØT TEAMET

Vi hjelper deg med å finne potensialet i din bedrift!
Hos oss finner du et team med en unik kjernekompetanse som skaper målbare resultater.

May Rita Heggelund

Partner

May Rita Heggelund

Partner

Unik kombinasjon av toppleder og konsulenterfaring med sterke forretnings-messige resultater innenfor handel- og industrisegmentet. Spesialkompetanse innen endringsledelse, innkjøp, forhandling og salg.

Gaute Hørlyk

Partner

Gaute Hørlyk

Partner

Faglig sterk logistikk kompetanse fra både industri- og handel. Kontinuerlig forbedring vært i fokus de siste syv årene. Viser til solide resultater fra de mange forbedrings-prosjektene han har vært ansvarlig for.

Henrik Hansen

Partner

Henrik Hansen

Partner

Operativ erfaring som logistikksjef fra byggebransjen. Faglig sterk logistikk-kompetanse fra drift, transport og produksjonsplanlegging. Solid analytisk kompetanse som bidrar til raskt å kunne identifisere kjernen Etablering av effektive logistikkløsninger med god merverdi.

Bård Heggelund

Partner

Bård Heggelund

Partner

Mer enn ti års erfaring som prosjektleder ved implementering av ulike forbedrings-prosjekter innenfor Økonomi, IKT, ERP og logistikk. Erfaringen som Financial Controller og Økonomisjef bidrar til en sterk analytisk og økonomisk forståelse.

Arve Gøperød

Partner

Arve Gøperød

Partner

Solid logistikkerfaring fra byggevarer, drikkevarer, Marked Gruppen og elektro bransjen. Optimalisering av vareflyt innenfor distribusjon og transport er en unik kjernekompetanse. Gode resultater av forbedringer i hele verdikjeden. Netthandel kompetanse de siste 3 år.

Trond Bjølseth

Partner

Trond Bjølseth

Partner

Trond Bjølseth har solid operativ erfaring innenfor drift og logistikk fra både industrivirksomheter og byggevarehandel (Byggmakker/Carlsen Fritzøe). Trond har i mange år også vært IT ansvarlig, og jobbet med ulike forbedringsprosjekter innenfor både IT og logistikk. Har en sterk økonomisk og analytisk forståelse.

Følg oss på Facebook, Linkedin og Instagram

Du finner oss på Facebook, Linkedin og Instagram