Innovasjon • Forbedring • Kompetanse

MØT TEAMET

Vi hjelper deg med å finne potensialet i din bedrift!
Hos oss finner du et team med en unik kjernekompetanse som skaper målbare resultater.

Gaute Hørlyk

Daglig leder og partner

Gaute Hørlyk

Daglig leder og partner

Faglig sterk logistikk kompetanse fra både industri- og handel. Kontinuerlig forbedring vært i fokus de siste syv årene. Viser til solide resultater fra de mange forbedrings-prosjektene han har vært ansvarlig for.

Henrik Hansen

Partner

Henrik Hansen

Partner

Operativ erfaring som logistikksjef fra byggebransjen. Faglig sterk logistikk-kompetanse fra drift, transport og produksjonsplanlegging. Solid analytisk kompetanse som bidrar til raskt å kunne identifisere kjernen Etablering av effektive logistikkløsninger med god merverdi.

Andreas Bjørnhaug

Partner

Andreas Bjørnhaug

Partner

Andreas Bjørnhaug har mer enn 25 års erfaring innen logistikk samt strategiske og komplekse prosjekter. Solid internasjonal ledererfaring i flere ulike logistikkvirksomheter, og har en spesiell styrke mot strategisk bruk av logistikksystemer for optimalisering.

Bård Heggelund

Partner

Bård Heggelund

Partner

Mer enn ti års erfaring som prosjektleder ved implementering av ulike forbedrings-prosjekter innenfor Økonomi, IKT, ERP og logistikk. Erfaringen som Financial Controller og Økonomisjef bidrar til en sterk analytisk og økonomisk forståelse.

Trond Bjølseth

Partner

Trond Bjølseth

Partner

Trond Bjølseth har solid operativ erfaring innenfor drift og logistikk fra både industrivirksomheter og byggevarehandel (Byggmakker/Carlsen Fritzøe). Trond har i mange år også vært IT ansvarlig, og jobbet med ulike forbedringsprosjekter innenfor både IT og logistikk. Har en sterk økonomisk og analytisk forståelse.

Silje Holsæter

Partner

Silje Holsæter

Partner

Silje Holsæter er utdannet logistikkingeniør, har 16 års logistikk erfaring fra ulike bransjer og besitter meget god system- og IT forståelse. Som Logistics Manager hos Viking Outdoor Footwear var hun ansvarlig for drift av vareflyten world wide. Hun jobbet også med løpende interne og tverrfaglige prosessforbedringer, flytting av hovedlager inkludert LEAN gjennomgang av tidligere logistikkløsning. Åpen og involverende lederstil.
Meget effektiv og strukturert. Har vunnet NM i logistikk to ganger.
GULT BELTE Lean Six Sigma

Annette Nordhus

Partner

Annette Nordhus

Partner

ANNETTE NORDHUS har lang og bred logistikk kompetanse innen byggeplasslogistikk, distribusjon og tredjepartslogistikk. Som operativ leder, logistikk spesialist og prosjektleder har hun jobbet med å utvikle de beste innovative logistikkløsningene inn mot en rekke ulike prosjekter.

Gjermund Lien

Partner

Gjermund Lien

Partner

Gjermund Lien har lang erfaring fra ledende logistikkstillinger i Dermanor, Mestergruppen og Mester Grønn. Han har også mer enn 10 års erfaring som konsulent. Dette kombinert med lang erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter gjør Gjermund til en ettertraktet ressurs.
Spesialkompetanse innen Logistikk, byggeplasslogistikk og kontinuerlig forbedring.

Arve Gøperød

Samarbeidspartner

Arve Gøperød

Samarbeidspartner

Solid logistikkerfaring fra byggevarer, drikkevarer, Marked Gruppen og elektro bransjen. Optimalisering av vareflyt innenfor distribusjon og transport er en unik kjernekompetanse. Gode resultater av forbedringer i hele verdikjeden. Netthandel kompetanse de siste 3 år.

May Rita Heggelund

Styreleder

May Rita Heggelund

Styreleder

Unik kombinasjon av toppleder og konsulenterfaring med sterke forretnings-messige resultater innenfor handel- og industrisegmentet. Spesialkompetanse innen endringsledelse, innkjøp, forhandling og salg.

Følg oss på sosiale medier

Du finner oss på Facebook, Linkedin og Instagram