Vår historie

I 2017 startet vi Lean Logistikk fordi vi mente at det å kombinere Logistikk sitt fokus på flyt sammen med Lean sitt fokus på kontinuerlige forbedringer ville gi gode resultater for våre kunder.

Logoen er illustrert med en binders, en god oppfinnelse som skaper orden, rekkefølge og god struktur, som er forutsetningene for god flyt. I tillegg er binders et historisk symbol på samhold. De åpne feltene signaliserer at det er muligheter overalt.

Med vår logistikkbakgrunn hadde vi mange prosjekter med mål om å forbedre logistikkprosessene, og da kom vi raskt i berøring med mange andre prosesser som salg, produksjon, kjededrift, økonomi, personal, sortiment med mer. Vi har bygget sten på sten og allerede i 2021 var vi 8 partnere, omsatte for 18,7 mill. NOK og har skapt svært gode resultater for våre kunder.

Det er ofte enkelt å finne forbedringsmuligheter, men mer krevende å realisere dem. Helt fra starten har vi vært tydelige på at vi gjerne gjennomfører forbedringene, og slik skaper vi verdi for kundene. Med Lean tankesett og verktøykasse jobber vi metodisk i prosessene, og har lyktes bra med det.

Vi bistår også med å lede Systemimplementering som tar utgangspunkt i prosessene, noe som er en naturlig rekkefølge. Dermed har vi skrevet kravspesifikasjoner, anskaffet systemer og systemleverandører og ikke minst implementert systemer. Det er krevende, men hvis det gjøres metodisk og strukturert gir det svært gode resultater for kundene.

De fleste prosessforbedringer har også en positiv effekt på bærekraft, og vi ser nå tydelig at vi har kunder som prioriterer bærekraft foran kostnader og tid. Det er spennende, og føles veldig riktig.

I Lean Logistikk har vi kun erfarne ansatte som er vant til å jobbe operativt, men som også kan være nyttige i et styrerom. Vi vil gjerne bli en del av din historie.Ta kontakt med oss så kan vi se hva vi kan få til sammen.

Scroll to Top