Vår historie

I 2016 ble Lean Logistikk grunnlagt med en visjon om å revolusjonere logistikk og forbedringsprosesser. Vår tilnærming kombinerer logistikkens flyt med Lean-metodikkens fokus på kontinuerlige forbedringer.

Bindersen i logoen vår symboliserer orden og samhold, nøkkelkomponenter for effektiv virksomhetsdrift. 

I 2021 fikk vi tittelen årets Gasellebedrift, en bevisstgjøring av vår betydelige vekst og påvirkning i bransjen.

Vårt erfarne team av konsulenter går utover tradisjonell rådgivning. Vi deltar aktivt i implementeringen av løsninger, sikter mot bærekraft og lønnsomhet. Vår tilnærming er hands-on, og vi jobber tett med kundene våre for å realisere potensialet i hver prosess.

Gjennom en rekke prosjekter, fra systemimplementeringer til prosessoptimalisering, tilpasser vi våre løsninger for å møte hver kundes unike behov. Vi integrerer Lean-metodikk for å fremme en kultur av kontinuerlig forbedring og innovasjon.

La oss utforske hvordan Lean Logistikk kan bidra til å transformere din virksomhet. Snakk med oss for en kundetilpasset løsning.