Innkjøp, anskaffelser og reforhandling

Er dine leverandøravtaler kostnadseffektive og bærekraftige?

Det er mange bedrifter som sitter med et stort gevinstpotensial i eksisterende avtaler. Dette er det mange grunner til, de vanligste endringer under avtalens løpetid som ikke fanges opp kan være endringer i marked, volum, pris, økt servicegrad, valuta eller andre måter å jobbe på.

Dette er endringer som bidrar til at man ikke har god nok lønnsomhet, og i noen tilfeller også taper penger på dagens avtaler. Det er alltid gode muligheter for å reforhandle eksisterende avtaler, men i en travel hverdag ser vi dessverre at dette ofte blir nedprioritert.

Vurdering og reforhandling er noe av de mest lønnsomme oppdragene vi gjør for våre kunder og kanskje er det nå din tur til å hente ut disse effekter.

Vi utfører analyser og vurderer dine avtaler i følgende kategorier:

  • 3 PL – tredjepartslogistikk
  • Distribusjon og transport
  • Eiendom
  • System


Med vårt faglige sterke team og nettverk gir vi våre kunder bedre kvalitet, reduserte kostnader og mindre risiko.