Byggeplasslogistikk

Vi løfter norske byggeprosjekter til et nytt nivå

Optimer logistikk på byggeplass og lever i henhold til fremdriftsplanen.

Tradisjonelt har byggeplasslogistikk blitt løst av hver enkelt entreprenør, med liten grad av felles koordinering og fokus på optimal flyt for prosjektet.

Lean Logistikk har tatt det et steg videre med digital logistikkstyring av prosjekteringsdata, systemintegrasjon og informasjonsdeling. Det sikrer optimale innkjøp og leveranser tilpasset fremdriftsplanen. Resultatet er økt produktivitet og forutsigbarhet for alle parter.

Med digital byggeplasslogistikk har vi fokus på:

  • Involverende og grundig logistikk- planlegging
  • Egne logistikkressurser for varemottak og innbæring
  • Frigjøre tid for fagarbeider og skape god flyt i prosjektet
  • God kommunikasjon mellom alle parter
  • Kvalitet og HMS
  • Miljø og bærekraft

Vi kan ivareta både planlegging, gjennomføring og oppfølging av logistikken på byggeplass.