Vår modell

De aller fleste prosjektene våre handler om å finne og gjennomføre forbedringer, derfor baserer vi vår modell på:

  1. Vår egen fag- og ledererfaring gjør det enklere å stille de riktige spørsmålene, samt utfordre dagens praksis
  2. Lean tankesett og verktøy
  3. Fjerne sløsing og redusere variasjon

For oss handler Lean om sunn fornuft satt i et godt system. De 5 Lean prinsippene er rekkefølgen vi jobber etter.

Hvem er kundenog hva er verdi

Kartlegg prosessen og fjern sløsing

Skap flyt og etablerBeste Praksis

Optimalisere Push ogPull

Kontinuerlig forbedring

Ofte starter vi med prosesser som er ustabile og ikke standardiserte. Kundene våre oppnår en enorm effekt ved at vi stabiliserer, standardiserer, og forbedrer prosessen strukturert og metodisk. Dette gjør vi ved å involvere de som jobber i prosessen.

De fleste kunder har et ønske om å jobbe med kontinuerlig forbedring, og da gjennomfører vi bedriftsinterne kurs i leanSix Sigma på gult og grønt belte (link til bedriftsinterne kurs). Vi støtter kursdeltakerne etter kurset i forbedringsgrupper slik at vi sikrer gjennomføring

Scroll to Top