Vår modell

Vår modell, en innovativ tilnærming til prosessforbedring

Lean Logistikk, eksperter i prosessforbedring Lean Logistikk fokuserer på å identifisere og implementere vesentlige prosessforbedringer. Vår modell, en unik blanding av praktisk erfaring og avanserte metodikker, tar sikte på å revolusjonere hvordan bedrifter opererer.

Erfaring møter Innovasjon

Vi kombinerer

 • Vår omfattende fag- og ledererfaring for å utfordre normer og etablerte prosesser.
 • Lean-metodikk og verktøy for å eliminere ineffektivitet og redusere variasjon.

Vår systematiske tilnærming 

Vår tilnærming er systematisk og basert på fem grunnleggende Lean-prinsipper:

 • Identifiser verdi
  Forstå kundenes behov og definere hva som skaper verdi for dem.
 • Kartlegg prosessen
  Identifiser og eliminere sløsing i eksisterende prosesser.
 • Etabler flyt
  Implementer beste praksiser for å sikre en jevn og effektiv prosessflyt
 • Balanser push og pull
  Optimaliser ressursbruk og arbeidsflyt for maksimal effektivitet.
 • Kontinuerlig forbedring
  Engasjer i en evigvarende syklus av forbedringer for å oppnå langvarig suksess.

Engasjerende og interaktiv implementering

Vi starter med ustabile og ikke-standardiserte prosesser og gjennomfører grundige endringer som fører til betydelige gevinster for våre kunder. Dette inkluderer aktiv deltakelse fra de ansatte som arbeider i prosessen, for å sikre engasjement og bærekraftige resultater.

Utdanning og støtte

For å videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring, tilbyr vi bedriftsinterne Lean Six Sigma-kurs (gult og grønt belte). Vi støtter også kursdeltakere i etterkant gjennom forbedringsgrupper for å sikre effektiv og varig implementering.

Snakk med oss

Er du nysgjerrig på hvordan vår modell kan transformere din virksomhet? Kontakt oss for en skreddersydd løsning som møter dine unike behov.

Hvem er kunden og hva er verdi?
Kartlegge prosessen og fjern sløsing
Skap flyt og etabler beste praksis
Etabler pull systemer (standardisering)
Kontinuerlig forbedring

Vi starter ofte med ustabile og ikke-standardiserte prosesser, og våre kunder ser betydelige gevinster gjennom stabilisering, standardisering og metodisk forbedring. Vi oppnår dette ved å aktivt involvere dem som jobber i prosessen.

For å fremme en kultur for kontinuerlig forbedring tilbyr vi bedriftsinterne Lean Six Sigma-kurs (gult og grønt belte). Vi støtter kursdeltakerne etterpå i forbedringsgrupper for å sikre effektiv implementering.