Våre verdier

Entusiasme

Vi har et stort engasjement og en sterk tro på det vi gjør. Det skal være forfriskende å møte våre konsulenter. Vår entusiasme over å jobbe med forbedringer bidrar til at vi motiverer prosjektgrupper, slik at vi sammen oppnår mer enn hva man alene ville ha fått til. I kjølvannet av forbedringsarbeidet med oss, opplever vi at enkeltmennesker tar mer ansvar for sin egen arbeidsplass og gjør arbeidsdagen enklere. Dette bidrar til økt samarbeid på tvers av organisasjonen, økt lønnsomhet samt videre vekst og utvikling.

Samarbeid

Vi byr på oss selv og trives med å jobbe på alle nivåer i organisasjonen. Operative oppgaver i kombinasjon med gode diskusjoner i styrerommet passer oss perfekt. Vi skal derfor ha et tydelig og enkelt språk som alle forstår. For å lykkes med endringer er det viktig å jobbe godt sammen med ulike mennesker. Hos oss finner du konsulenter som har stor respekt for hverdagsheltene og det er gjennom dem vi skal skape gode resultater.

Mot

 Vi har sterk gjennomføringsevne og vi er tydelig på forventinger og krav. Hos oss finner du konsulenter som har en drivende kraft og som har det som skal til for å holde tempoet, samt fokus oppe i forbedringsarbeidet. Ærlighet, integritet og innovasjon er viktig for oss. Da må vi ha mot til å være tydelig på hva vi mener for å styrke konkurransekraften til våre kunder.

Scroll to Top