Vi løfter norske byggeprosjekter til et nytt nivå

Optimer logistikk på byggeplass og lever i henhold til fremdriftsplanen

Tradisjonelt har byggeplasslogistikk blitt løst av hver enkelt entreprenør, med liten grad av felles koordinering og fokus på optimal flyt for prosjektet.

Lean Logistikk har tatt det et steg videre med digital logistikkstyring av prosjekteringsdata, systemintegrasjon og informasjonsdeling. Det sikrer optimale innkjøp og leveranser tilpasset fremdriftsplanen. Resultatet er økt produktivitet og forutsigbarhet for alle parter.

Med digital byggeplasslogistikk har vi fokus på:

Scroll to Top