Management for hire

Vi har ledere med operativ erfaring og gjennomføringsevne

Behovet for en interimleder kan oppstå plutselig. Virksomheten står uten ledelse på et kritisk område og årsakene kan være flere; eksempelvis sykdom, permisjoner, lengre rekrutteringsprosesser, kriseledelse og strategiske endringer.


Våre ledere bistår på alle nivåer i organisasjonen. Dette kan være å fylle en kritisk rolle som toppleder, avdelingsleder, prosjektleder eller utvikling av virksomheten, lede organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Ved å benytte en interimleder, eller management for hire fra Lean Logistikk, oppnår du flere fordeler:

  • Enkel og effektiv prosess
  • Operativ leder fra første dag
  • Rask oppstart og fleksibel oppdragslengde
  • Rett erfaring og kompetanse
  • Kostnadseffektivt og uten risiko
Raske resultater

 

Våre ledere kan tiltre på få dagers varsel, og avslutter oppdraget når bedriften selv ønsker det.