Vår erfaring og kompetanse bidrar til varig forbedring

Riktig valg av logistikksystemer er i mange tilfeller avgjørende for en virksomhets fremtid. Et nytt system skal ikke kun dekke dagens behov, det skal også være skalerbart, fleksibelt og være rigget for de utfordringer og muligheter som måtte komme. Med riktig strategi for valg og implementasjon av nye systemer sikres en robust konkurransekraft i årene fremover.

For å lykkes med en systemimplementering, er det viktig å ha solid kunnskap om egne prosesser og potensialer før man definerer fremtidens systembehov. Ved å gjennomføre en Logistikkanalyse som en del av et forstudie, vil man identifisere flaskehalser og utfordringer, og deretter identifisere forbedringsområder som bør realiseres før man implementerer nye systemer. Den beste kravstillingen får man hvis man har en tydelig plan for optimalisering av dagens virksomhet med eksisterende rammebetingelser.

Når du skal velge leverandør, vil du oppleve at det finnes et stort mangfold av systemer som har ulik bransjebakgrunn og ulike strategiske løsninger. Våre konsulenter kjenner systemlandskapet og den tekniske siden godt, og vi vil bistå med fagkompetanse og leverandøruavhengig rådgivning. Det er viktig å sikre seg at leverandøren man velger, har en produktutvikling som samsvarer med dine strategiske mål slik at dette er riktig system også om 10 år. Gjennom en styrt innkjøpsprosess vil man også sikkerstille riktig prisbilde og prosjektkostnad samt en tydelig ettermarkedsplan som leverandøren skal levere på, og som tilfredsstiller dine krav til en proaktiv systempartner.

For å lykkes med en systemimplementering er det viktig å ha solid kunnskap om egne prosesser og potensialer

Ved gjennomføring av implementering, er det viktig med sterk prosjektstyring for å sikre at mål og strategi ved implementeringen nås. Har man samtidig med systemimplementeringen også endringsprosesser på andre områder, investeringer i automasjon eller integrasjon mot andre systemer, kan det være krevende å balansere de ulike leverandørenes alternativer og anbefalinger. Lean Logistikk vil sikre deg en uavhengig rådgivning og prosjektstyring som gir deg de beste og mest lønnsomme løsningene for deg som kunde.

Hvis du som en del av din strategi ved investering i nye systemer, samtidig implementerer Lean som en del av din virksomhetsstyring, sikrer du maksimal effekt av din investering. Vi tilbyr kursing og trening av dine ansatte, og vil samkjøre dette med dine strategier og fremdriftsplaner slik at dette blir en naturlig del av endringsledelsen ved implementering.

Lean Logistikk støtter deg hele veien fra ideen eller behovet av et nytt system oppstår, og helt frem til systemet er ferdig implementert. Vi kan garantere deg at du maksimerer din lønnsomhet i prosjektet ved å velge oss som partner.

• Behovskartlegging
• Logistikkanalyse
• Forbedringstiltak
• Gjennomføring av forbedringstiltak
• Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
• Implementeringsstrategier
• Leverandørutvelgelse (RFI)
• Løsningsforslag fra leverandørene (RFP)
• Innhenting av tilbud (RFQ)
• Kontraktsforhandlinger
• Prosjektplanlegging sammen med deg som kunde og leverandør
• Prosjektledelse
• Risikostyringo
• Evaluering og videreutvikling av virksomheten og løsningen
• Aktiv og proaktiv partner hele veien

Scroll to Top