Operating model

Siden vi jobber med endringer og mennesker så er også endringsledelse sentralt i det vi gjør. Det kan man skrive veldig mye om, men spesielt tidlig involvering og god kommunikasjon er sentralt. I Lean Logistikk tenker vi at du får så mye motstand mot forandring som du fortjener. Derfor må man tenke nøye igjennom hvordan man skal jobbe slik.

De siste årene ser vi en naturlig videreutvikling av dette ved at vi nå jobber med å forbedre bedrifters Operating Model som er prosess, system og organisering (spesielt roller og ansvar) sett under ett. Tidligere syntes vi at vi fikk svært gode effekter av bare å forbedre prosessene, men når vi jobber med Operating Model så er det effekter i en helt annen divisjon siden dette berører absolutt alt!

Når vi jobber med systemimplementering eller Operating Model prosjekter så må vi vurdere samspillet mellom prosess – system og organisering. Det er sjelden prosessene blir noe bedre ved bare å flytte noen bokser i organisasjonskartet, men dersom man jobber strukturert med prosesser og roller & ansvar så får man flotte resultater.

Dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber, ta kontakt med oss

Scroll to Top