Har du behov for midlertidig lederkompetanse
- Management for Hire?

Behovet for en interimleder kan oppstå plutselig. Virksomheten står uten ledelse på et kritisk område og årsakene kan være flere; eksempelvis sykdom, permisjoner, lengre rekrutteringsprosesser, kriseledelse og strategiske endringer.

I mange tilfeller er det ikke ønskelig, å tilsette noen i en permanent stilling på kort varsel eller tidshorisont.  Dette kan være å fylle en kritisk rolle som toppleder, avdelingsleder, prosjektleder eller utvikling av virksomheten, lede organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Den beste løsningen kan da være en interimleder, som med umiddelbar oppstart og uten opplæring, kan tre inn i virksomheten på få dagers varsel.

Ved å benytte en interimleder, eller management for hire fra Lean Logistikk, oppnår du flere fordeler:

 • Enkel og effektiv prosess
 • Operativ leder fra første dag
 • Rask oppstart og fleksibel oppdragslengde
 • Rett erfaring og kompetanse
 • Kostnadseffektivt og uten risiko
 • Raske resultater

Hos Lean Logistikk får du rett operativ kompetanse med stor gjennomføringskraft med de rette verdiene, som bidrar med å skape resultater og lønnsomhet på alle nivåer i organisasjonen. Vi har solid forretningsforståelse og en teamskapende entusiasme som gir motivasjon og engasjement i din bedrift.

En interimleder fra Lean Logistikk vil kunne hjelpe deg på alle nivåer i organisasjonen. Vi tilbyr lederkompetanse innen følgende felt:

 • Ledelse
 • Prosjektledelse
 • Omstillingsprosesser
 • Endringsledelse
 • Logistikk
 • Økonomi
 • Innkjøp
 • Kategorisyting
 • Distribusjon
 • Salg
 • IT

Ved behov av annen spesialistkompetanse ut over våre egne konsulenter, har vi et stort nettverk av frittstående konsulenter og andre samarbeidspartnere som kan trekkes inn ved behov.

Sammen med våre kunder finner vi frem til den beste løsningen.

Vil du vite mer? Kontakt oss via skjema eller post@leanlogistikk.no

Scroll to Top