Digital samordning av innkjøp og fremføring av byggevarer på kveldstid. Sortert avfall hentes ut og neste arbeidsdag starter optimalt for alle

Byggeplasslogistikk

Vi løfter norske byggeprosjekter til et nytt nivå i forhold til:

• Effektivitet
• Økonomi
• Sikkerhet
• Miljø
• Ergonomi

Digital samordning av innkjøp og fremføring av byggevarer på kveldstid. Sortert avfall hentes ut og neste arbeidsdag starter optimalt for alle

Referanser

Du finner oss på Facebook, Linkedin og Instagram