Er eksisterende avtaler optimale?

Det er mange bedrifter som sitter med et stort gevinstpotensial i eksisterende avtaler. Dette er det mange grunner til, de vanligste endringer under avtalens løpetid som ikke fanges opp kan være endringer i marked, volum, pris, økt servicegrad, valuta eller andre måter å jobbe på?

Dette er endringer som bidrar til at man ikke har god nok lønnsomhet, og i noen tilfeller også taper penger på dagens avtaler. Det er alltid gode muligheter for å reforhandle eksisterende avtaler, men i en travel hverdag ser vi dessverre at dette ofte blir nedprioritert.

Hos oss finner du et faglig sterkt team med god innsikt som kan hjelpe deg. Vurdering og reforhandling er noe av de mest lønnsomme oppdragene vi gjør for våre kunder og kanskje er det nå din tur til å hente ut disse effekter?

3 PL – tredjepartslogistikk

Hvordan oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave kostnader? Tilfredsstiller dagens 3 PL leverandør morgendagens krav for din bedrift? En overordnet prosesskartlegging med alle aktørene i 3 PL samarbeidet for vurdering av avtalene ut fra pris, løsning og fremtidig behov.

Transport

Hvilken aktør tilbyr den optimale løsningen for din bedrift? Gjennomgang av alle sider ved transporten. Analyse av inngående og utgående vareflyt for en optimal transportløsning med konkurransedyktige priser. Her vil vi se på nåværende og fremtidige volumer, varierende kapasitetsbehov, ressurser og investeringer.

Innkjøp

Hvordan sikre gode kjøp? For de fleste bedrifter er innkjøp en sentral del av driften og vi kan bidra til å utvikle en anskaffelsesprosess basert på beste praksis. Grundige og innarbeidede innkjøpsprosesser skaper gode resultater både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet.

Eiendom

Vi ønsker å tilby våre kunder både strategisk og operativ bistand knyttet til optimalisering og utvikling av eiendomsporteføljer og leieavtaler.

Vi bistår bl.a. med

Vi hjelper deg med å ta gode beslutninger for din bedrift!

Scroll to Top