Hvordan lykkes med forbedrings- arbeidet?

Målet er å forbedre kvalitet og resultater.

For å lykkes med forbedringsarbeidet er medarbeiderdrevne forbedringer en av suksesskriteriene. Dette bidrar til økt trivsel og arbeidsmiljø. I praksis handler kontinuerlig forbedring om å gjøre prosesser rimeligere, raskere og bedre. Dette skal skje gjennom å fjerne sløsing og konsentrere seg kun om det som skaper verdi for deg som kunde.

Vi i Lean Logistikk har solid ledererfaring og sørger for sterk involvering av hele virksomheten som inkluderer opplæring og tilrettelegge for deltagelse i forbedringsarbeidet. Alle i Lean Logistikk har en smittende entusiasme til å begeistre og engasjere mennesker i sitt arbeid, noe som er helt nødvendig for å oppnå varige endringer i alle forbedringsprosjekter.

Hvorfor bruker vi Lean som metode?

Lean setter kunden i fokus, og det er de aktivitetene som skaper verdi for kunden som gir retningen i forbedringsarbeidet. Ved å fjerne det Lean kaller sløsing, frigis tid og ressurser til verdiskapende aktiviteter.

Dette er sunn fornuft satt i et godt system

Hva er Lean og Six Sigma?

Lean begrepet stammer fra bilprodusenten Toyota. De har gjort tidslinjen så kort som mulig fra en kunde bestiller en bil til man mottar pengene. Kvalitet og flyt i fokus.

Six Sigma ble først kjent i bedriften Motorola som ved hjelp av statistiske verktøy søkte å redusere variasjon i sine prosesser. Lean og Six Sigma ble slått sammen i GE siden mye av tanksettet og verktøykassen var lik. Beltestrukturen ble etablert.

Scroll to Top