Ved å se på hele verdikjeden vil vi identifisere potensialet i alle aktiviteter hos dere. Det vil si at vi følger prosessene som går på tvers av bedriften. Vi følger prosessene både elektronisk og fysisk gjennom din bedrift.

Logistikkanalyse

Vi hjelper deg med å finne potensialet i din bedrift!

Ved å se på hele verdikjeden vil vi identifisere potensialet i alle aktiviteter hos dere. Det vil si at vi følger prosessene som går på tvers av bedriften. Vi følger prosessene både elektronisk og fysisk gjennom din bedrift.

I alle overganger mellom prosessene vil vi sjekke følgende;

• Er ansvarsområdene tydelig definert mellom avdelingene?

• Hvordan kan man spare tid? - Fjerne tidstyver, dobbeltarbeid og finne beste praksis med å jobbe smartere.

• Effekter – Vi går etter «pengene» og finner kostnader som kan reduseres eller fjernes ved hjelp av ny teknologi eller gjennom prosess endringer.

Sluttproduktet ditt er en konkret handlingsplan med en prioritert rekkefølge av tiltak som bør gjennomføres for å få ut effektene.

Referanser

Du finner oss på Facebook, Linkedin og Instagram