Lean Logistikk hjelper deg med å skape konkurransefordeler og gevinster for kunder, ansatte og eiere. Operative oppgaver i kombinasjon med gode diskusjoner i styrerommet passer oss perfekt.

Vi hjelper deg med å finne potensialet for din bedrift.

I en ledergruppe bør man vurdere følgende forhold;

Flyter prosessene godt fra en avdeling til en annen på sin vei mot kunden?
Finnes det tidstyver som stjeler fokus og ressurser hos dere?
Kommer viktig informasjon frem dit den skal?
Bruker dere mye tid på å rette feil?
Er dere utsatt for mange avbrytelser daglig?

Er svaret ja, på noen av disse spørsmålene tyder det på at din bedrift har et forbedringspotensiale, som kan gi resultater på bunnlinjen.

Hittil har våre kunder fått 3 kroner tilbake for hver krone de har brukt på oss.
Mange av disse legger grunnlag for årlige besparelser, lenge etter vi har gått hjem.

 

Les mer om våre konsepter og la oss fortelle hvordan vi kan finne potensialet i din bedrift.

VÅRE KONSEPTER

Logistikkanalyse

Vi hjelper deg med å finne potensialet i din bedrift!

Ved å se på hele verdikjeden vil vi identifisere potensialet i alle aktiviteter hos dere. Det vil si at vi følger prosessene som går på tvers av bedriften. Vi følger prosessene både elektronisk og fysisk gjennom din bedrift.

I alle overganger mellom prosessene vil vi sjekke følgende;
• Er ansvarsområdene tydelig definert mellom avdelingene?
• Hvordan kan man spare tid? - Fjerne tidstyver, dobbeltarbeid og finne beste praksis med å jobbe smartere.
• Effekter – Vi går etter «pengene» og finner kostnader som kan reduseres eller fjernes ved hjelp av ny teknologi eller gjennom prosess endringer.

Sluttproduktet ditt er en konkret handlingsplan med en prioritert rekkefølge av tiltak som bør gjennomføres for å få ut effektene.

Gjennomføring av forbedringstiltak

Analysen vil gi deg en oversikt over identifiserte verdiskapende tiltak. Vi støtter gjerne gjennomføring av tiltak, slik at dere får god fremdrift i prosjektene.

Vår operative bakgrunn som ledere bidrar til at vi lettere forstår problemstillingene hos din bedrift og dermed vet hva som skal til for å få ut effektene.

Det er avgjørende for oss å identifisere tiltak som skaper målbare verdier.

Bedriftstilpassede kurs

Lean Six Sigma HVITT BELTE Introduksjon: Grunnleggende forståelse om Lean begreper og verktøy.

Lean Six Sigma GULT BELTE sertifisering: Grunnleggende forståelse for hvordan Lean kan brukes i forbedringsarbeidet, samt innblikk i hvordan forbedrings-prosjekter gjennomføres. Kurset passer for alle ansatte og gir både motivasjon og økt forståelse for hvordan man kan gjennomføre daglige forbedringer i bedriften.

Lean Six Sigma GRØNT BELTE sertifisering: Innføring i prinsipper, metoder, bruk av verktøy og oppstart av større forbedringsprosjekter i din bedrift. Du blir kjent med hvordan drive endringsledelse etter “Lean prinsippene”. Metodikken DMAIC er steget videre fra A3 verktøyet og vi setter fokus på prosjektgjennomføring. Passer for alle ledere og de som skal ha litt utvidet ansvar I forbindelse med forbedringsarbeidet i bedriften.

Vi sertifiserer etter globalt pensum IASSC.

Management for Hire

Hos oss finner du et team som innehar hele kjernekompetansen en bedrift har bruk for. Vi har selv sittet som ledere og vår operative erfaring har gitt oss god kunnskap om hva som kreves.

Vi vil kunne hjelpe deg på alle nivå i organisasjonen for korte eller lange oppdrag.

• Ledelse
• Logistikk
• Økonomi
• Innkjøp - Sortiment
• Distribusjon
• Salg
• IT

Byggeplasslogistikk

Byggeplasslogistikk

Vi løfter norske byggeprosjekter til et nytt nivå i forhold til:
• Effektivitet
• Økonomi
• Sikkerhet
• Miljø
• Ergonomi

Digital samordning av innkjøp og fremføring av byggevarer på kveldstid. Sortert avfall hentes ut og neste arbeidsdag starter optimalt for alle

Vurdering og reforhandling av avtaler

Er dine avtaler optimale og tilpasset ditt reelle behov? Det er mange bedrifter som sitter med et stort gevinstpotensial i eksisterende avtaler. Dette er det mange grunner til, de vanligste endringer under avtalens løpetid som ikke fanges opp kan være endringer i marked, volum, pris, økt servicegrad, valuta eller andre måter å jobbe på?
Dette er endringer som bidrar til at man ikke har god nok lønnsomhet, og i noen tilfeller også taper penger på dagens avtaler. Det er alltid gode muligheter for å reforhandle eksisterende avtaler, men i en travel hverdag ser vi dessverre at dette ofte blir nedprioritert.

Hos oss finner du et faglig sterkt team med god innsikt som kan hjelpe deg. Vurdering og reforhandling er noe av de mest lønnsomme oppdragene vi gjør for våre kunder og kanskje er det nå din tur til å hente ut disse effekter?
3 PL – tredjepartslogistikk, Transport, Innkjøp, Eiendom

Du finner oss på Facebook, Linkedin og Instagram