Vi identifiserer tiltak som skaper målbare verdier

Gjennomføring av forbedringstiltak

Analysen vil gi deg en oversikt over identifiserte verdiskapende tiltak.
Vi støtter gjerne gjennomføring av tiltak, slik at dere får god fremdrift i prosjektene.

Vår operative bakgrunn som ledere bidrar til at vi lettere forstår problemstillingene hos din bedrift og dermed vet hva som skal til for å få ut effektene.

Det er avgjørende for oss å identifisere tiltak som skaper målbare verdier.

Forbedringer – Workshop

I en krevende hverdag hvor ledergrupper daglig må prioritere mellom drifts- og forbedringsoppgaver opplever vi at drift som oftest får mest fokus. Det er først når det oppstår et større problem at man ser behovet for forbedringer av områder eller prosesser.

Lean Logistikk har etablert et unikt konsept med Workshops hvor man identifiserer forbedringer i kombinasjon med påfyll av kunnskap til ansatte. Ledergruppen vil i etterkant av Workshopene få presentert en liste med prioriterte forbedringsforslag for gjennomføring.

LEAN WORKSHOP

Grunnleggende forståelse om Lean begreper, verktøy og hvordan de brukes. Vi fokuserer på de fem Lean prinsippene ved hjelp av gruppeoppgaver og spill. Økt kvalitet oppnås ved å gjøre verdiskapende aktiviteter, forenkle prosesser, fjerne sløsing, variasjon og tidstyver.

• Få lik forståelse, inspirasjon samt nødvendig forankring og eierskap til kontinuerlig forbedring

• Å lære dere mer om hva Lean metodikken innebærer og bruk av verktøy

• Identifisere forbedringsforslag

Dette skaper lik forståelse, inspirasjon samt nødvendig forankring og eierskap til kontinuerlig forbedring. Det er avgjørende for oss å identifisere tiltak som skaper målbare verdier for din bedrift.

Scroll to Top