Hvordan drive endringsledelse etter “Lean prinsippene”

>> Tilbake til oversikt: Bedriftstilpassede kurs

Bedriftstilpassede kurs

Lean Six Sigma HVITT BELTE Introduksjon:

Grunnleggende forståelse om Lean begreper og verktøy.

Lean Six Sigma GULT BELTE sertifisering:

Grunnleggende forståelse for hvordan Lean kan brukes i forbedringsarbeidet, samt innblikk i hvordan forbedringsprosjekter gjennomføres. Kurset passer for alle ansatte og gir både motivasjon og økt forståelse for hvordan man kan gjennomføre daglige forbedringer i bedriften.

Lean Six Sigma GRØNT BELTE sertifisering:

Innføring i prinsipper, metoder, bruk av verktøy og oppstart av større forbedringsprosjekter i din bedrift. Du blir kjent med hvordan drive endringsledelse etter “Lean prinsippene”. Metodikken DMAIC er steget videre fra PUKK hjulet og vi setter fokus på prosjektgjennomføring. Passer for alle ledere og de som skal ha litt utvidet ansvar I forbindelse med forbedringsarbeidet i bedriften.

Vi sertifiserer etter globalt pensum IASSC.

Referanser

Testimonial

Scroll to Top