Lean Logistikk skaper verdi for våre kunder ved
å finne og gjennomføre prosessforbedringer

Vi opplever at det kan være til god hjelp for ledergrupper å gjennomføre en overordnet analyse av selskapets verdikjede eller et konkret område som man ønsker å se nærmere på. Analysen vil identifisere forbedringsområder som bidrar til å øke selskapets konkurransekraft og produktivitet.
Sluttproduktet er en konkret handlingsplan med en prioritert rekkefølge av tiltak som bør gjennomføres for å få ut effektene.

Ved å se på hele verdikjeden vil vi identifisere potensialet i alle aktiviteter hos dere. Det vil si at vi følger prosessene som går på tvers av bedriften. Vi følger prosessene både elektronisk og fysisk gjennom din bedrift.

I alle overganger mellom prosessene vil vi sjekke følgende;

• Er ansvarsområdene tydelig definert mellom avdelingene?

• Hvordan kan man spare tid? – Fjerne tidstyver, dobbeltarbeid og finne beste praksis med å jobbe smartere.

• Effekter – Vi går etter «pengene» og finner kostnader som kan reduseres eller fjernes ved hjelp av ny teknologi eller
gjennom prosess endringer.

Sluttproduktet ditt er en konkret handlingsplan med en prioritert rekkefølge av tiltak som bør gjennomføres for å få ut
effektene.

Verdikjede


Prosesskartlegging

Oversiktlige prosesskart som alle ansatte lett kjenner seg igjen i er en visuell måte å se hvordan bedriftens aktiviteter henger sammen.

En kartlegging av dagens praksis gjør det enklere for de involverte å forstå sin rolle, hva som er den enkeltes ansvarsområde og hvordan det henger sammen med resten av virksomheten. Dette skaper felles forståelse og kartleggingen vil synliggjøre flaskehalser, sårbare overganger, kapasitetsutfordringer og avvik på dagens praksis.

For å kunne forbedre en prosess må man forstå den. Prosesskartlegging hjelper oss å forstå prosessen og dermed vil man sammen med prosjektgruppen kunne identifisere forbedringsområder. Dette vil gi dere et rammeverk hvor «kart og terreng» sammen viser aktivitetene i bedriften..

Flytskjema er et kart over handlinger, aktiviteter og beslutninger som er nødvendige for å løse en arbeidsoppgave i bedriften

Scroll to Top